Par projektu

Projektu veido Latvijas Izglītības fonds un Latvijas Olimpiskā akadēmija.
Visas tiesības izvietot informāciju (kā saturu, tā formu) pieder enciklopēdijas veidotājiem.
Projekta veidotāji būs pateicīgi par ierosinājumiem, papildinājumiem un jauniem materiāliem (raksti, foto utt.)
Projektā esošās informācijas izmantošana kopumā vai pa daļām bez saskaņošanas aizliegta.
Izmantojot enciklopēdijas tekstus vai attēlus (citātu veidā) tie obligāti norādāmi kā informācijas avots.

Izmantotie avoti:
1. I.Ošiņš. Zelts, sudrabs, bronza. Rīga, Latvijas Avīze, 2008.
2. A.Staģis. Latvijas sports. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
3. Ceļš uz olimpu. (krievu valodā). Maskava, FIS, 1967.
4. Latvijas sporta vēsture. Rīga, LIF, 1994.
5. Latvijas olimpiskā vēsture. Rīga, LOK, 2003.
6. Mūsdienu Olimpiskās spēles. (krievu valodā). Budapešta, 1961.
7. Laikraksts „Diena”.
7. www.google.lv
8. www.olimpiade.lv
9. www.vikipedija.lv
10.www.delfi.lv

Izmantotas Gunāra Bernharda un Zigurda Mežavilka fotogrāfijas, kā arī foto materiāli no Latvijas Sporta muzeja un personīgiem arhīviem.

Sporta virtuālo enciklopēdiju var veidot ikviens, kļūstot par enciklopēdijas līdzautoru. Gaidam skolēnu, studentu, esošo un bijušo sportistu rakstus, atmiņas, dzīvesstāstus. Rakstus un foto var iesūtīt redakcijai. Publicētie materiāli nav uzskatāmi par pilnīgiem. Jūs varat dot savu ieguldījumu papildinot tos.