Māris Riekstiņš

Māris Riekstiņš dzimis 1963.gada 8.aprīlī Rīgā. Latvijas basketbolists, politiķis.

Absolvējis Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtu (LVFKI -1985.g.) un Latvijas Universitātes juridisko fakultāti (1995.g.).

Ar sportu saistīta Māra Riekstiņa ģimene. Tēvs bija sporta biedrības „Vārpa” Centrālās padomes priekšsēdētājs, vēlāk Latvijas Fiziskās kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Ar basketbolu M.Riekstiņš sācis nodarboties skolā, bet, studējot LVFKI, kļuvis par Latvijas čempionu. Studiju laikā vadījis institūta jaunatnes organizāciju. Pēc institūta iesaukts dienestā, pēc tam strādājis komjaunatnes sistēmā. Māris Riekstiņš ir Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas padomnieku konventa priekšsēdētājs, Latvijas Basketbola savienības padomes priekšsēdētāja vietnieks.

M.Riekstiņš ir ilggadīgs Latvijas Republikas ārlietu dienesta diplomāts. M.Riekstiņš darbu Ārlietu ministrijā uzsāka 1992.gadā kā ministrijas sakaru referents, vēlāk ieņēmis Valsts sekretāra vietnieka amatu un Ārlietu ministrijas valsts sekretāra amatu (1993.g.-2004.g.). 2004.gadā M.Riekstiņš tika apstiprināts Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka ASV amatā. Bijis Latvijas Republikas ārlietu ministrs (2007.g. - 2010.g.). Kopš 2011.gada februāra M.Riekstiņš pildīja Latvijas pastāvīgā pārstāvja NATO pienākumus. 2006.gadā M.Riekstiņš iestājās Tautas partijā. 2011.gadā Tautas partija saskaņā ar tās kongresa lēmumu tika likvidēta. Apbalvots ar Latvijas Republikas Triju Zvaigžņu ordeni un vairākiem ārvalstu apbalvojumiem.   Precējies, sieva – Irēna, ģimenē divi bērni.

Apertura de cuenta bet365.es