Miervaldis Ramāns

Miervaldis Ramāns dzimis 1925. gada 27. februārī Rīgā. Latvijas basketbolists, treneris, tiesnesis un sporta vadītājs.

Absolvējis Rīgas Industriālo politehnikumu (RIP) un Latvijas Valsts universitāti (LVU).

Spēlējis RIP, LVU un „Dinamo”komandā. Kopš 1945. gada aktīvi piedalījies visā sporta un īpaši basketbola dzīves organizēšanā. 1956. gadā M. Ramāns tika ievēlēts par Basketbola sekcijas vadītāju. Viņa laikā (1956.–1971.g.) Basketbola sekcija pārtop par Latvijas PSR Basketbola federāciju (LBF). M. Ramāns ir izcils administrators, 1965. gadā iecelts par Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja pirmo vietnieku un Valsts plāna komitejas priekšsēdētāju. Tehnisko zinātņu kandidāts, Latvijas PSR Nopelniem bagātais ekonomists.

1950. gadā M. Ramānam piešķirta Vissavienības tiesneša kategorija, 1951. gadā – starptautiskā FIBA kategorija. Tiesājis 1953. gada Eiropas čempionātā un 1954. gada Vispasaules studentu sporta spēlēs. Vadījis Latvijas basketbola delegācijas vairākās PSRS tautu spartakiādēs. 1970. gadā sakarā ar aizņemtību pamatdarbā atkāpies no LBF priekšsēdētāja amata, taču turpināja aktīvi piedalīties dažādās groza bumbas norisēs, kļuva par Basketbola federācijas Goda priekšsēdētāju. Ar M. Ramāna ieteikumu1971. gadā par LBF priekšsēdētāju ievēlēja Arturu Punenovu (1971.g.–1989.g.) – LPSR Augstākās Padomes lietu pārvaldnieku, cilvēku, kam bija daudz praktisku sakaru ar visdažādākajām padomju laika iestādēm un darbiniekiem.

1991. gada decembrī Latvija (viena no FIBA dibinātājvalstīm) tika atjaunota FIBA sastāvā. Visus jautājumus kārtoja un sarunas ar FIBA darbiniekiem, kuri vēl neizprata Latvijas neatkarības atjaunošanu, veica LBF priekšsēdētājs, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors Uldis Grāvītis (1989.g.–1992.g.) un basketbola galvenais treneris Imants Pļaviņš.Turpmākos gadus federāciju, vēlāk Latvijas Basketbola savienību vadīja Indulis Ozols (1992.g.–1997.g.), Ojārs Kehris (1997.g.–2011.g.) un Valdis Voins (no 2011.g.).                                                                                                                                                               M. Ramāns miris1996. gada 16. oktobrī Rīgā.     M.Ramāns iekļauts Latvijas basketbola Goda zālē.

M.Ramāns apbalvo TTT komandu

Apertura de cuenta bet365.es